Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania AICI. Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programele PNDR şi SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Uniunea Europeana Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Leader Romania - Platofrma a GAL-urilor din Romania AFIR Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale Gal Ariesul Mare

Acceseaza pagina FEADR

Ghidurile Solicitantilor

Apeluri de Selectie Masura 4/6B - sesiunea 3

1. Ghidul Solicitantului M4-6B Descarca
ANEXA 1-Cerere de finantare M4-6B Descarca
ANEXA 2 _Studiul_de_Fezabilitate M4-6B Descarca
ANEXA 3 -Fisa Masurii M4-6B Descarca
ANEXA 4 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M4-6B Descarca
ANEXA 5 Recomandari analiza cost-beneficiu M4-6B Descarca
ANEXA 6-Fisa verificare teren M4-6B Descarca
ANEXA 7-Fisa de evaluare criterii de selectie M4-6B Descarca
ANEXA 8-Fisa de verificare a aconformitatii M4-6B Descarca
ANEXA 9 -Fisa evaluare a eligibilitatii proiectului M4-6B Descarca
ANEXA 11 Model Memoriu justificativ M4-6B Descarca
Anexa 12_Contract_de_Finantare M4-6B Descarca
ANEXA 13-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR M4-6B Descarca
Anexa 14-Lista_localitati_din_Zona_Montana M4-6B Descarca
Decizia 14 din 02.12.2019 lansare apeluri M1-6B ses 4, M5-1A ses3, M4-6B ses 3 Descarca

Data publicarii: 10 decembrie 2019

Apeluri de Selectie Masura 5/1A - sesiunea 3

1. Ghidul_M5-1A Descarca
ANEXA 1-Cerere finantare M5-1A Descarca
ANEXA 1.1. – E1.1L – Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii Descarca
ANEXA 2-Contract-de-finantare M5-1A Descarca
ANEXA 3 -Fisa Masurii M5-1A Descarca
ANEXA 4-Acte-normative M5-1A Descarca
ANEXA 5-Model-plan-marketing M5-1A Descarca
ANEXA 6-Acord-de-cooperare-pentru-constituire-Parteneriat M5-1A Descarca
ANEXA 7-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR Descarca
Anexa 8 Procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor Descarca
ANEXA 9 Fisa de verificare a conformitatii M5-1A Descarca
ANEXA 10 – Fișa de evaluare generală a proiectului de servicii Descarca
ANEXA 10.1 – E1.2L FIisa de evaluare genrala a proiectului (art. 35 Reg. (UE) nr. 1305-2013) Descarca
Decizia 14 din 02.12.2019 lansare apeluri M1-6B ses 4, M5-1A ses3, M4-6B ses 3 Descarca

Data publicarii: 10 decembrie 2019

Apeluri de Selectie Masura 1/6B - sesiunea 4

Anexa 1 Cerere de finantare M1 6B Descarca
Anexa 2 Studiul-de-Fezabilitate-1 Descarca
Anexa 3 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect-1 Descarca
Anexa 4 Declaratie-raportare-plati-efectuate-de-AFIR Descarca
Anexa 5 Recomandari-privind-elaborarea-analizei-cost-beneficiu Descarca
Anexa 6 Procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor Descarca
Anexa 7 Comitetul-de-selectie Descarca
Anexa 8 ROF-al-comitetului-de-selectie-si-comitetului-de-solutionare-a-contestatiilor Descarca
Anexa 9 Fisa-de-verificare-a-conformitatii Descarca
Anexa 10 Fisa-de-evaluare-a-eligibilitatii-proiectului Descarca
Anexa 11 Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie Descarca
Anexa 12 Fisa-de-verificare-pe-teren Descarca
Anexa 13-Memoriu-justificativ M1-6B Descarca
Anexa 14 – Fisa Masurii M1-6B Descarca
Decizia 14 din 02.12.2019 lansare apeluri M1-6B ses 4, M5-1A ses3, M4-6B ses 3 Descarca
GHID MASURA 1-6B-Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea ARIESUL MARE Descarca

Data publicarii: 10 decembrie 2019