Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania AICI. Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programele PNDR şi SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Uniunea Europeana Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Leader Romania - Platofrma a GAL-urilor din Romania AFIR Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale Gal Ariesul Mare

Acceseaza pagina FEADR

Masura M3/6A – Sesiunea 2

Apel de selectie -varianta detaliata
Apel de selectie -varianta simplificata
Ghidul solicitantului M3-6A
Anexa 1 – Cerere de finantare M3-6A
Anexa 2-STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
Anexa 2-STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C
Anexa 2-STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28
Anexa 2-STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907
Anexa 3-Model-Contract-de-Finantare
Anexa 4-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
Anexa 5 _Fisa Masurii M3-6A
Anexa 6.1-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-microintreprindere-si-intreprindere-mica
Anexa 6.2-Declaratie-privind-respectarea-regulii-de-cumul-minimis
Anexa 6.3-Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate
Anexa 6.4-Declaratie-ca-solicitantul-nu-a-beneficiat-de-servicii-de-consiliere-pe_M02

Anexa 7-Lista_codurilor_CAEN_eligibile
Anexa 8-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9 Procedura-de-evaluare-si-selectie-a-proiectelor
Anexa 10 Comitetul-de-selectie
Anexa 11 ROF-al-comitetului-de-selectie-si-comitetului-de-solutionare-a-contestatiilor
Anexa 12-Fisa-de-verificare-a-conformitatii
Anexa 13-Fisa-de-verificare-a-eligibilitatii clarificari
Anexa 14-Fisa de evaluare a criteriilor de selectie
Anexa 15-Memoriu Justificativ M3-6A

 

Publicat in 08.03.2019