Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile PNDR. Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania AICI. Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informaţiile, privind Programele PNDR şi SAPARD, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Uniunea Europeana Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Leader Romania - Platofrma a GAL-urilor din Romania AFIR Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale Gal Ariesul Mare

Acceseaza pagina FEADR

Apel de Selectie Masura 4/6B – sesiunea 2

Prelungire Apel de selectie M4-6B, ses 2 -varianta simplificata

Apel de selectie M4-6B, ses 2 -varianta simplificata -

Apel de selectie M4-6B, ses 2 -varianta detaliata -

ANEXA 1-Cerere de finantare M4-6B

ANEXA 2 _Studiul_de_Fezabilitate M4-6B

ANEXA 3 -Fisa Masurii M4-6B

ANEXA 4 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M4-6B

ANEXA 5 Recomandari analiza cost-beneficiu M4-6B

ANEXA 6-Fisa verificare teren M4-6B

ANEXA 7-Fisa de evaluare criterii de selectie M4-6B

ANEXA 8-Fisa de verificare a aconformitatii M4-6B

ANEXA 9 -Fisa evaluare a eligibilitatii proiectului M4-6B

ANEXA 11 Model Memoriu justificativ M4-6B

Anexa 12_Contract_de_Finantare M4-6B

ANEXA 13-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR M4-6B

Anexa 14-Lista_localitati_din_Zona_Montana M4-6B